Chi tiết bài viết

Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm

A. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị website TMĐT kiembatdongsannhanh.com:

  I. Quyền của Ban quản trị website TMĐT kiembatdongsannhanh.com:

    1. kiembatdongsannhanh.com có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Các thành viên phải tuân thủ theo các Quy định mới được bổ sung (nếu có).

    2. kiembatdongsannhanh.com có quyền thay đổi, xóa nội dung không phù hợp với Quy định sử dụng mà không cần phải báo trước.

    3. kiembatdongsannhanh.com có quyền khóa, xóa tài khoản của thành viên khi thành viên vị phạm các Quy định của website.

    4. kiembatdongsannhanh.com sẽ giữ bản quyền sử dụng các nội dung được thành viên đăng tải trên website kiembatdongsannhanh.com theo các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ Việt Nam.

    5. kiembatdongsannhanh.com được quyền thay đổi bảng giá, dịch vụ, hình thức thanh toán trên website mà không nhất thiết phải thông báo trước.

 II. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị website kiembatdongsannhanh.com:

    1. kiembatdongsannhanh.com cố gắng sàn lọc để đưa ra những thông tin chính xác. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch. Chúng tôi không giải quyết những tranh chấp này của khách hàng.

    2. kiembatdongsannhanh.com không có trách nhiệm với tính chuẩn xác, hợp pháp của các sản phẩm được đăng tin, quảng cáo trên trang.

    3. Việc thanh toán đơn hàng giữa người mua và người bán do hai bên tự trao đổi, thỏa thuận. kiembatdongsannhanh.com không tham gia vào quá trình cũng như nội dung thỏa thuận mua bán giữa hai bên.

    4. Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com ra thị trường trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thương nhân, tổ chức, cá nhân và phát triển thị trường của các thương nhân, tổ chức, cá nhân  tham gia Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com.

    5. Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm,hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thương nhân, tổ chức, cá nhân  thì Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

    6. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

    7. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

    8. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

B. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia website TMĐT kiembatdongsannhanh.com:

   I. Quyền của Thành viên website TMĐT kiembatdongsannhanh.com:

     1. Các thành viên có tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.

     2. Thành viên sẽ được Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tải khoản, tiến hành đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com

     3. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, zalo hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com.

 II. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên website TMĐT kiembatdongsannhanh.com:

    1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

    2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

    3. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com là chính xác.

    4. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT kiembatdongsannhanh.com.

    5. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

    6. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối,cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com.

    7. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử kiembatdongsannhanh.com.

    8. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

    9. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

    10. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Tìm nâng cao
Có (8) tin mới trong ngày

Fanpage Facebook